Responzivní design menu

Kategorie
Menu
Nahoru

KREATIVNÍ TVOŘENÍ - NÁVODY / NÁVODY NA RUČNÍ VÝROBU SVÍČEK - základní návody / Závislost tloušťky knotu na tloušťce svíčky

Informace o knotech a závislost tloušťky knotu na tloušťce svíčky 

Veškeré komponenty pro tuto techniku najdete na stránkách www.svicky.net , nebo konkrétněji ZDE.

I profesionálním výrobcům dělá někdy problém odhadnout pro danou svíčku správnou sílu knotu. Svíčka buď skapává zvenku, nebo naopak, knot rychle odhořívá a ve svíčce se tvoří kráter. Problém může být způsoben použitím příliš tenkého knotu na tloušťku svíčky, neboť odhoří rychleji, než stačí vypálit tak velkou dávku parafínu. Nebo naopak, vypálí všechen parafín kolem sebe a nestačí odhořívat. Navíc takováto svíčka ještě nepříjemně kouří. Celá situace je také ovlivněna kvalitou a složením použitého parafínu. Množství oleje a pod. Proto je vždy nejlepší nejprve vyzkoušet vyrobit svíčky s různými knoty, zapálit je a podle toho, která bude odhořívat nejlépe, pak vyrábět další.

V zásadě se vyrábí knoty ploché a kulaté. Rzhodně neplatí některé mylné informace, že kulaté knoty jsou lepší než ploché. Naopak, ploché knoty byly v minulosti převratným vynálezem v oboru svíčkařství. On se totiž při hoření na konci kroutí, koneček se tak dostane více do plamene, kde úplně shoří a není tak potřeba ho zaštipovat. To je jejich obrovská výhoda. V minulosti, pokud se kulaté knoty včas nezaštíply, způsobovaly velký dým, který postupně způsobil zčernání stropu. Proto i dnes, nikdy nenechávejte svíčku dýmit. Stačí pár takových večerů a můžete se poohlížet po šikovném malíři. 

Přibližné průměry plochých knotů do parafínových svíček:

V naší nabídce jsou ploché knoty označené rozmezím tloušťky hotové svíčky. Například knot 20 - 50 je určen pro svíčky tloušťky 2 - 5 cm. V případě kuželových a jehlanových svíček bereme tloušťku v horní třetině budoucí svíčky, v případě jiných tvarů, například oválů bereme ten nejtenčí průměr.

I když někdy použijeme tenší knot, nemusíme dosáhnout potřebného výsledku, proč?

Na první pohled by se zdálo, že jsou tenké knoty úspornější, protože mají menší rychlost hoření. Proto by se očekávalo, že budou mít i delší dobu hoření. Ve skutečnosti sálavé teplo z plamenu svíčky roztaví více vosku, než je schopen tenký knot spálit. Roztavený vosk se hromadí a svým teplem nakonec roztaví okraj svíčky a roztavený, nespotřebovaný vosk odtéká bez užitku.
U svíček s většími průměry se stává, že teplo plamene již nestačí na roztavení okraje. Hořící knot se dlouhým hořením postupně zkracuje, plamen se zmenšuje a někdy i zhasne. Naopak, nevýhodou silnějších knotů je zase zesílená tvorba sazí. Kromě toho někdy knot pomalu odhořívá a zůstává delší zuhelnatělý zbytek, který také zvyšuje tvorbu sazí. V tomto případě je vhodné nůžkami knot zastřihnout. 

Z toho plyne, že vždy je potřeba najít pro danou svíčku knot ideální. Je to někdy problém, protože  - například svíčka stéká - zkoušíme stále tenší a tenší knot a nevede to k nápravě. Pravděpodobně jsme tu správnou tloušťku "přeskočili" a proto se svíčka chová stále stejně špatně.

Kulaté knoty využíváme u palmových a včelích svíček. Tyto vosky se do knotu hůře vsakuji, tudíž je u nich nutno používat knoty o něco silnější. Ale i u těchto svíček se dají s úspěchem používat knoty ploché.

Přibližné průměry kulatých knotů do palmových a včelích vosků:

do průměru svíčky 5,5 cm ............ prům. knotu 1,5 mm
do průměru svíčky 6,5 cm ............ prům. knotu 1,8 mm
do průměru svíčky 7,5 cm ............ prům. knotu 2,2 mm

V případě jehlanu a kužele bereme průměr v horní třetině, v případě jiných tvarů, například oválů bereme ten nejtenčí průměr.
 
Nebyly nalezeny žádné výrobky.

Kategorie